Puhujat

juha2
JUHA ANTTILA

Dokumenttien hallinta on se alue, mistä minut varmasti parhaiten tunnetaan. Sen parissa olen tehnyt töitä jo vuodesta 1989 lähtien. Jokunen kirjakin on aiheesta tullut kirjoitettua. Matkan varrella olen tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tapaan hallita tietoa ja dokumentteja.

Vuonna 2000 perustin IITC:n, jonka toimitusjohtajana toimin edelleen. Työni koostuu pitkälti asiakaskohtaisesta konsultoinnista sekä erilaisista koulutustapahtumista. Asiakkailla on käytössä useita eri teknologioita, joihin on vuosien aikana syntynyt melko hyvä tuntuma. Microsoft-teknologioista erityisesti SharePoint ja Office 365 ovat ne tutuimmat.

Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä sydäntäni. Toimin myös asiakirjahallintoa edistävän Liikearkistoyhdistyksen hallituksessa ja vedän yhdistyksen koulutustoimikuntaa.

Vuonna 2000 muutin perheeni kanssa Espoosta Maaningalle – Kuopion maaseudulle. Siellä sijaitsee myös IITC:n toimisto, vaikka IITC:n asiakkaat ovatkin valtaosin pääkaupunkiseudulla. Matkustaminen, mutta toisaalta myös etätyö on tullut vuosien varrella hyvinkin tutuksi.

jussi2
JUSSI ROINE

Olen toiminut Microsoft-teknologioiden arkkitehtinä, konsulttina ja kouluttajana vuodesta 1990 lähtien. Kuluneen vuosikymmenen olen viettänyt vahvasti Office 365-palvelun ja sen edeltäjän BPOSin parissa, sekä Microsoft Azureen tutustuen.

Olen myös pitkään suunnitellut, rakentanut ja konsultoinut tuottavuusratkaisuja kuten SharePoint-järjestelmiä, hybridiarkkitehtuureita sekä Windows Server-pohjaisia ympäristöjä.

Toimin Onsight Helsinki-yrityksessäni teknisenä johtajana. Viime vuosina olen toiminut oman työni ohella suomalaisen SharePoint- ja Office 365-yhteisön vetäjänä (www.spug.fi), sekä yhdessä Juhan kanssa SharePoint & Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat-tapahtuman järjestäjänä (www.sharepoint-hpr.fi).

Suuren osan työstäni olen tehnyt viime vuosina jossain muualla kuin omassa toimistossani, joka sijaitsee Helsingin Kaisaniemessä.

anniina-ropponen
ANNINA ROPPONEN

Annina Ropponen, TtT, dosentti, toimii Työterveyslaitoksella vanhempana tutkijana. Ropposella on pitkä kokemus sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden rekisteritutkimuksesta. Vuodesta 2013 alkaen hän on keskittynyt työaikatutkimukseen koskien kunta-alan vuorotyötä ja erityisesti joustavaa työtä asiantuntijatyössä ja työelämän joustoja.

sanna
SANNA LINDNER, INNOFACTOR

Sanna Lindner toimii Innofactorin henkilöstöjohtajana. Lindnerillä on yli 15 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta. Työurallaan hän on päässyt tukemaan läheltä merkittäviä muutoksia ja yritysjärjestelyjä, ja kehittämään henkilöstöjohtamisen toimintamalleja kansainvälisessä ympäristössä. Lindner uskoo, että Suomesta voi tulla joustavan työkulttuurin mallimaa.

Lindner on vakuuttunut, että luottamukseen ja vapauteen perustuva työkulttuuri motivoi ja synnyttää uusia innovaatioita. Fyysisen paikallaolon sijaan tietotyöntekijä voi keskittyä tuottamaan lisäarvoa kulloiseenkin tehtävään parhaiten sopivalla tavalla, ja huolehtia paremmin omasta hyvinvoinnistaan.

harri
HARRI MIKKANEN, MICROSOFT

Harri Mikkanen toimii Microsoftilla tuotemarkkinointipäällikkönä. Microsoftilla pilvipalvelujen markkinoinnista vastaavan Harrin intohimona on kaikenkokoisten organisaatioiden tuottavuuden parantaminen ohjelmistoratkaisujen keinoin. Myös yritysten sisäiset yhteisöpalvelut ja niiden kytkeminen markkinointiin ja asiakaspalveluun saavat Harrin innostumaan.

Harrin mukaan kaikille työntekijöille voidaan antaa välineet työskennellä toistensa kanssa entistä läpinäkyvämmin ja avoimemmin, jolloin myös entistä laajemman työntekijäjoukon ideat ja ajatukset saadaan esiin. Joukkoistamalla voidaan kehittää ja testata uusia asioita erittäin ketterästi, parhaita käytäntöjä jakamalla koko organisaatio oppii. Työtyytyväisyys ja tuottavuus paranevat, kun työntekijät kokevat olevansa kiinteämpi osa organisaatiota.

juha-anttila
Kehittämispäällikko Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Juha Antila työskentelee SAK:ssa kehittämispäällikkönä. Hänen päävastuualueenaan ovat työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kysymykset, SAK:n työelämätutkimuksen toteuttaminen ja kehittäminen sekä SAK:n strategisen kärkihankkeen ”Mahdollisuuksien aika” päällikkönä toimiminen. Antila vastaa myös SAK:n työaikapoliittisten linjausten kehittämisestä ja on parhaillaan mukana työaikalain kokonaisuudistusta pohtivassa työryhmässä. Ennen SAK:hon siirtymistä Antila työskenteli kymmenen vuotta työelämän tutkijana työministeriössä ja Helsingin yliopistossa tutkien mm. työaikakysymyksiä.

soja_ukkola
YTT SOJA UKKOLA

Työelämän tutkija, sosiologi, Soja Ukkola on perehtynyt vuosituhannen vaihteesta alkaen tietoyhteiskuntakehitykseen erityisesti it-alan ammattilaisten näkökulmasta. Häntä on kiinnostanut erityisesti se, millaisessa suhteessa työn arkiset käytännöt ovat muodollisiin vaatimuksiin nähden. Millainen on it-alan ammattilaisen vapaus ja mahdollisuus johtaa omaa työtään, kun vastassa ovat oman organisaation, asiakkaiden ja verkostotoimijoiden vaatimukset? Väitöstutkimuksessa Koodattu aika. Ristiriitaisuuksien aikakulttuurit tietotyössä analysoidaan kaikkia niitä eri ajallisuuksia, jotka ovat it-alan ammattilaisen työssä läsnä. Kellonaika alkaakin jäädä sivustakatsojan rooliin, kun tarkastellaan muun muassa työn ajallista etenemistä tapahtumisen mukaan, työntekijöiden välisiä toimintatapoja ja omaa käsitystä siitä, milloin on tuottoisimmillaan. Tutkimus perustuu noin puolen vuoden havainnoinnille it-alan yrityksessä, jossa Soja seurasi työskentelyä haastatellen, havainnoinen ja varjostaen alan ammattilaisten toimintaa aamusta iltaan, toimistolta työmatkoille ja kehittämispäivistä pikkujouluun.
Työn tekemisen tutkimisen lisäksi Soja on katsellut työelämää itse työntekijän roolissa projekteissa ja opetuksessa, eri tehtävissä ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön ja tki-toiminnan kehittäjänä, ja viimeisimpänä yritysten osaamisen kehittämisen tehtävissä.

speaker_female
N.N.

speaker_male
N.N.

TYÖ EI OLE PAIKKA -SEMINAARI

Etätyö on monelle jo mahdollista ja arkipäivää. Seminaari esittelee parhaat kokemukset, käytännöt ja vinkit etätyön ja paremman tuottavuuden mahdollistamiseksi.

28. maaliskuuta, 2017
Klo 8.30-17.00

Flux-yhteisötila
Korkeavuorenkatu 35, Helsinki