Ohjelma

TIISTAI 28.3.2017

8:30

ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUKAHVI

Tarjolla kahvia, teetä ja pientä suolaista

9:00

TYÖ EI OLE PAIKKA – KOKEMUKSIA TUOTTAVASTA ETÄTYÖSTÄ

Työ ei ole paikka – mistä se sai alkunsa? Etätyökyselyn tulosten julkaisu. Etätyön tekemisen vaihetelevat käytännöt. Opittua ja kuultua etätyöstä.

Jussi Roine ja Juha Anttila

9:40

TYÖELÄMÄN JOUSTOT JA AJANHALLINTA

Työelämän joustot ja ajanhallinta. Työntekijän hyvinvointiin tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja itsensä johtamista. Työkuormituksen seuranta, myös työajan arviointi, on edelleen ajankohtaista, mutta tarvitsemme nykyaikaisia menetelmiä.

Annina Ropponen, Työterveyslaitos

10:30

KAHVITAUKO

Tarjolla kahvia, teetä ja verkostoitumista.

10:50

TYÖKULTTUURI TIETOTYÖN AJAN JA PAIKAN MÄÄRITTÄJÄNÄ

Onko ajalla ja paikalla väliä? Miten työpaikan kulttuuri ja työn sisältö vaikuttavat siihen, missä ja miten työtä tehdään? Mitä seurauksia tällä on työyhteisötasolla ja myös työn tuottavuuden näkökulmasta?

YTT Soja Ukkola

11:25

ETÄTYÖ AMMATTILIITON NÄKÖKULMASTA
  • Mitä etätyön tekemisestä olisi syytä sopia?
  • Mitä hyviä kokemuksia etätyöstä on saatu?
  • Mitä haasteita on tullut eteen?

Kehittämispäällikko Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

12:00

LOUNAS

Lounas ja samalla mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia esiintyjien kanssa.

13:00

ETÄTYÖN TYÖKALUT

Mitkä ovat kriittiset perustaidot etätyössä? Mitä työkaluja etätyössä tarvitaan? Miten sähköpostit, kalenterin ja tehtävät saa pidettyä hallinnassa? Miten etäkokoukset onnistuvat sujuvasti? Miten pidetään yhteiset tiedot ja dokumentit hallussa?

Juha Anttila, IITC

13:40

ETÄTYÖN LAITTEET JA TYÖYMPÄRISTÖ

Mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita vaihteleva työympäristö tarjoaa? Mihin etätyöäläisen kannattaa kiinnittää huomiota laitevalinnoissa? Miten itse voi vaikuttaa ergonomiaan ja työn tehokkuuteen?

Jussi Roine, Onsight

14:20

KAHVITAUKO

Tarjolla kahvia, teetä ja verkostoitumista.

14:40

MITEN TYÖ ORGANISOITUU TULEVAISUUDESSA

Henkilökohtainen tuottavuutemme on saavuttamassa lakipisteensä. Jatkossa yhä useamman asian toteutuminen tarvitsee vuorovaikutusta kollegoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Samanaikaisesti työajan ja työtehtävien analysointi kehittyy huimaa vauhtia. Miten tämä vaikuttaa siihen miten erilaiset tiimit organisoituvat työtehtävien ympärille? Mitä uusissa tilanteissa on otettava huomioon?

Harri Mikkanen, Microsoft & Sanna Lindner, Innofactor

15:20

PANEELIKESKUSTELU

Keskustelussa pureudutaan etätyön mahdollisuuksiin ja haasteisiin eri näkökulmista.

16:00

VERKOSTOITUMINEN

Verkostoidu muiden osallistujien ja puhujien kanssa. Kysele lisää, kerro omista kokemuksista ja luo uusia kontakteja.

17:00

TAPAHTUMA PÄÄTTYY

TYÖ EI OLE PAIKKA -SEMINAARI

Etätyö on monelle jo mahdollista ja arkipäivää. Seminaari esittelee parhaat kokemukset, käytännöt ja vinkit etätyön ja paremman tuottavuuden mahdollistamiseksi.

28. maaliskuuta, 2017
Klo 8.30-17.00

Flux-yhteisötila
Korkeavuorenkatu 35, Helsinki